Alrid god smak från Pärsons
Pärsons

Reklamationer

Vi på HKScan vill givetvis att du skall vara nöjd med våra produkter. Om du mot förmodan inte är det så vill vi veta varför. Vi behöver så utförlig information som möjligt för att kunna utreda ärendet vidare därför efterfrågar vi originalförpackning,  dess datum och koder likväl som även bilder, kvitto och inköpsställe.

Tack för att du vill hjälpa oss med vårt kvalitetsarbete.

Om en meningsskiljaktighet mellan konsumenten och HKScan inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få saken prövad.

ARN:s postadress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Tack för ditt mail!
Vi återkommer så snart som möjligt, ofta nästkommande vardag. Under storhelger kan det dröja ytterligare någon dag. Ibland sorteras våra svar in i mottagarens skräp- eller spammappar så håll extra utkik i din mail efter svar de närmaste dagarna.

Det går även bra att ringa oss på telefon 020-59 59 77
Vi svarar i telefon under vardagar kl. 09.00- 11.00 samt kl. 13.00-15.00

Med vänliga hälsningar
Scan Matforum

Multiple or single choice